Apps

Ai La trieu phu 2019

Download Ai La trieu phu 2019 apk

Download Ai La trieu phu 2019 apk free . #Ai_La_trieu_phu_2019 . Ai La trieu phu 2019 (Đi Tìm Triệu Phú) – FREE 100% – MIỄN PHÍ VÀ MÃI MÃI

Trò chơi được xây dựng dựa trên game show “Ai La Trieu Phu” (Đi tìm triệu phú, triệu phú mobile). Nếu bạn chưa có cơ hội ngồi trên ghế nóng thì hãy tham gia ngay và trải nghiệm những tính năng nổi bật sau:

– Bạn sẽ phải trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên và khách quan. Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn và độ khó sẽ tăng dần qua các câu. Mỗi câu hỏi bạn phải trả lời trong một thời gian giới hạn nhất định, trả lời càng nhanh và chính xác thì sẽ được nhiều tiền thưởng.

– Trong game bạn có 4 quyền trợ giúp sau: lựa chọn 50/50, hỏi ý kiến khán giả, gọi điện thoại cho người thân và thay đổi câu hỏi khác.

– Khi chơi bạn sẽ trải nghiệm cảm giác hồi hộp và kịch tính trong từng giây, từng phút trong từng câu hỏi với âm nhạc thực sự sống động.

– Thiết kế đẹp mắt, dễ chơi.

– Trò chơi sẽ được cập nhật thường xuyên nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.

Mọi góp ý vui lòng liên hệ qua email: [email protected]

Tag: Ai la trieu phu, Đi tìm triệu phú, triệu phú free, Di tim trieu phu

Who to Be a Millionaire in 2019 (Go Find Millionaire) – 100% FREE – FREE AND FOREVER

The game is based on the game show “Who to Be a Millionaire” (Seeking Millionaire, millionaire mobile). If you have not had the opportunity to sit on the hot seat, then join now and experience the following outstanding features:

– You will have to answer 15 multiple choice questions randomly and objectively. Each question has four options and the difficulty will increase gradually over the question. Each question you have to answer in a certain limited time, answered as quickly and accurately, it will be a lot of bonuses.

– In the game you have the right to support the following 4: selection 50/50, consult the audience, calling relatives and changing another question.

– When playing you will experience the thrill and drama in every second, every minute of every question with real music alive.

– Beautifully designed and easy to play.

– The game will be updated regularly to provide the best experience for you.

Any suggestions please contact us via email: [email protected]

Tag: Who is a millionaire, Seeking Millionaire, millionaire free, Lady Di million heart

About This Apk
NameAi La trieu phu 2019
OSANDROID
Size38.02 MB
Version1.0.2
DeveloperUlatech JSC
CategoryApps
SupportsAndroid 4.0 +

Leave a Comment