Puzzle

com.jump.Alpha.FruitLink

Download com.jump.Alpha.FruitLink apk

Fruits Link is #1 match-3 puzzle game with fresh gameplay!

New fruits, new items, new elements, new excitement! Connect 3 or more same fruits to clear them. Match more to win rewards!

Game features:

● Over 80 addictive levels, endless fun for all ages

● Many powerful items to help you win levels

● Different obstacles in the levels to make the game hard to beat

● Juicy fruits, cute graphics, and cool animation effects

Splash the Fruits! Play Fruit Link!

——–

Nối hoa quả là một game gây nghiện

Trái cây mới, mục mới, yếu tố mới, mới hứng thú! Kết nối 3 hoặc nhiều hơn cùng loại trái cây để xóa chúng. Phù hợp với nhiều hơn để giành chiến thắng phần thưởng!

Trò chơi tính năng:

● Hơn 80 cấp độ gây nghiện, bất tận niềm vui cho mọi lứa tuổi

● Nhiều mục mạnh mẽ để giúp bạn giành chiến thắng cấp

● Các trở ngại khác nhau ở các cấp độ để làm cho các trò chơi khó khăn để đánh bại

● Juicy trái cây, dễ thương đồ họa và hiệu ứng mát mẻ

Cùng khám phá Fruit link nào !


About This Apk
Namecom.jump.Alpha.FruitLink
OSANDROID
Size16.24 MB
Version1.8
DeveloperJumpAlpha
CategoryPuzzle
SupportsAndroid 4.0 +