Health & Fitness

EHBO – Rode Kruis

Download EHBO – Rode Kruis apk

Met de EHBO app van het Rode Kruis heb je alle EHBO instructies altijd op zak. Van brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing: in deze app vind je eenvoudig wat je moet doen bij meer dan 80 veelvoorkomende EHBO situaties. Deze app is voor iedereen die betrouwbare informatie zoekt over hoe je eerste hulp verleent. Je krijgt instructies over hoe te handelen in meer dan 80 veelvoorkomende over EHBO situaties. De app bevat ook gesproken instructies voor bijvoorbeeld bewusteloosheid, hevige bloeding en ernstige verslikking. Met de AED knop vind je AED’s in de buurt.
With the First Aid app of the Red Cross you always have all the first aid instructions in your pocket. From burn to poisoning and from unconsciousness to bruising: in this app you can easily find out what to do in more than 80 common first aid situations. This app is for anyone looking for reliable information on how to provide first aid. You will receive instructions on how to act in more than 80 common situations in first aid. The app also contains spoken instructions for example unconsciousness, heavy bleeding and severe choking. With the AED button you can find AEDs in the neighborhood.

About This Apk
Name EHBO – Rode Kruis
OS ANDROID
Size 31.69 MB
Version 6.2.1
Developer Het Nederlandse Rode Kruis
Category Health & Fitness
Supports Android 4.0 +