Personalization

Ghi Chu Co Mat Khau Tieng Viet

Download Ghi Chu Co Mat Khau Tieng Viet apk

Ghi Chu Co Mat Khau – Notes Cong Viec Tieng Viet là một ứng dụng ghi chú tốt nhất để quản lý lịch trình và công việc của bạn. Ứng dụng ghi chú công việc Tiếng Việt này cung cấp cho bạn một notepad chỉnh sửa nhanh chóng và đơn giản khi bạn cần viết ghi chú, ghi nhớ, email, danh sách tin nhắn, danh sách mua sắm và danh sách công việc phải làm. Ứng dụng Ghi Chu Cong Viec Tieng Viet làm cho công việc ghi chú dễ dàng hơn bao giờ hết và đặc biệt nó là miễn phí.
Các tính năng chính:
* Tạo ghi chú theo ngày tháng
* Đặt mật khẩu cho từng ghi chú.
* Đặt tên cho từng ghi chú.
* Chỉnh sửa ghi chú, Quản lý ghi chú dễ dàng
* Xóa bỏ ghi chú .
* Giao diện hỗ trợ Tiếng Việt, thân thiện với người dùng Việt Nam
* Ứng dụng gọn nhẹ, hiệu quả cao.
* Ứng dụng Ghi Chú Tiếng Việt Miễn Phí hoàn toàn.

About This Apk
NameGhi Chu Co Mat Khau Tieng Viet
OSANDROID
Size3.59 MB
Versionghi-chu-mat-khau-tieng-viet
DeveloperLich Van Nien 2017 Project
CategoryPersonalization
SupportsAndroid 4.0 +